Изпълнителна агенция по лекарствата

ДВ 2011

Изпълнителна агенция по лекарствата с увеличен щат и нова дирекция

В ДВ 83 от 25.10.2011 са обнародвани изменения в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по лекарствата. Общата администрация на ИАЛ ще бъде е организирана в две дирекции (а не както до сега в три): Дирекция "Административно и стопанско обслужване" Дирекция "Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството. С 15 щатни бройки се увеличава числеността на персонала…

Мария Радева|Автор