избор на екип

ДВ 2011

Максимални цени за избор на лекар и екип

 Промените в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ са обнародвани в ДВ 53 от 12.07.2011 отново са с фокус върху правилата за избор на екип. Болниците ще могат сами да определят цената за избор на лекар/екип за конкретна дейност, избрана от пациента, като цената за избор на лекар не може да надхвърля 500…

Мария Радева|Автор