ЗОК

Санкции

Реквизитите на ЗОК – задължителни

В помощ на денталните лекари, работещи по договор с НЗОК, обръщаме внимание на едно слабо познато и често пренебрегвано задължение – да вписват всички реквизити в ЗОК. Съгласно чл. 85, ал.2 от НРД 2011 за денталните дейности в здравноосигурителната книжка  (ЗОК) на ЗЗОЛ се отбелязват:

Мария Радева|Автор