ЗЛПХМ

ДВ 2011

Изменения за клиничните проучвания, рекламата, мострите и даренията на лекарствени продукти

Обнародваните в ДВ 60/05.08.2011 изменения в ЗЛПХМ, са свързани основано с цените на лекарствата и регистрацията на аптеките и дрогериите, но засягат и някои други аспекти от регулацията във фармацевтичния сектор като: Лечебни заведения, в които се провеждат клинични изпитвания Рекламата на лекарствените продукти Предоставянето на мостри от лекарства Дарения на лекарства Провеждане на клинично…

Мария Радева|Автор
5 авг. 2011

Изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

ДВ 60 / 05.08.2011 обнародва изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), които са в сила от днес. От 30.09.2011 МЗ, Комисията по цени и реимбурсиране, ИАЛ и РЗИ ще трябва да осигурят възможност за предоставяне на информация и приемане на заявления и документи по ЗЛХПМ по електронен път. Предоставянето на информация…

Мария Радева|Автор
8 фев. 2011

ДВ брой 12 от 08.02.2011 – изменения в ЗЛПХМ

В днешния брой на ДВ са обнародвани изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Част от измененията са свързани с реда и условията за пускане на пазара на лекарствени продукти, както и за производството и вноса на лекарствени продукти. Изменения са направени и към при неинтервенционалните проучвания: На участниците в неинтервенционални проучвания не…

Мария Радева|Автор