ЗЛЗ

Аргументи и коментари

Какво означава статутът УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА?

Три частни и една държавна болница стават университетски – съобщава zdrave.net Правителството допълни списъка на университетските болници с още четири лечебни заведения, информират от Министерски съвет. Това са МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, гр. Бургас; МБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе; МБАЛ „Пълмед“ ООД, гр. Пловдив и МБАЛ – Еврохоспитал Пловдив“ ООД, гр. Пловдив. (към публикацията)…

Мария Радева|Автор
27 фев. 2011

Медицинските стандарти – начин на употреба

ЗЛЗ дефинира, че лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинските стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването, обнародват се в държавен вестник и съдържат задължителни правила за поведение.

Мария Радева|Автор
22 фев. 2011

ДВ 16 от 22.02.2011 – по-високи такси при регистрация по ЗЛЗ

В бр. 16/22.02.2011 на ДВ е обнародвана нова тарифа на таксите, които се събират по ЗЛЗ. За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра се събира такса 52 лева.

Мария Радева|Автор
9 дек. 2010

ДВ 97 от 10.12.2010 – регистър на ЛЗ

 В ДВ бр. 97/10.12.2010 е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283/ 3. 12.2010 за приемане на Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Мария Радева|Автор
11 ное. 2010

За смисъла (или липсата му) от акредитация на болниците

                       Материалът е публикуван в www.zdrave.net http://www.zdrave.net/Portal/Comments/Default.aspx?evntid=urJcbxCwAk0%3d Текстът на публикацията е достъпен и тук

Мария Радева|Автор