ЗЗО

НРД 2013

Решение на НС на НЗОК – в три части

В брой 11 на ДВ (извънреден) от 06.02.2013 е обнародвано Решение на НС на НЗОК (I част). Поради големия обем, текстът на Решението на НС на НЗОК продължава в брой 12 на ДВ (II част), както и в брой 13 на ДВ (III част) С това решение чакането на лечебните заведение придобива някакви измерими граници…

Мария Радева|Автор
5 фев. 2013

В очакване на допълнителните споразумения, сключвани с НЗОК

В публикация от 05.02.2013 zdrave.net съобщава, че: „Здравната каса не приема отчетите на изпълнителите за медицинска помощ за месец януари”. За познаващите здравноосигурителната система подобна ситуация беше очаквана, защото тя е логична последица от последните изменения в ЗЗО. В тази законодателна рамка някак странно, но затова пък оптимистично някои РЗОК бяха публикували на интернет страниците…

Мария Радева|Автор
21 ян. 2013

Цени на медицинските дейности, плащани от НЗОК

Ако някои мислеше, че ще се създаде хаос с неподписването на НРД 2013 за медицинските дейности – Народното събрание и Министерски съвет бързо намериха решение, на уж кризисната ситуация. И както казах на една международна конференция през миналата година – историята на здравното осигуряване в РБ е история на еволюцията – от договорното начало до…

Мария Радева|Автор
15 ян. 2013

НС реши въпроса с липсващия НРД

От днес (15.01.2013) са в сила поредните изменения в Закона за здравното осигуряване, обнародвани в ДВ 4/2013. Измененията в ЗЗО отговарят и на въпроса, който задавам от началото на годината: Кога ще се сключват новите договори с НЗОК? Лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през 2012, подават заявленията за сключване на…

Мария Радева|Автор
5 дек. 2012

Промени в здравноосигурителните вноски

В ДВ 94/2012 са обнародвани изменения в Закона за здравното осигуряване. Промените влизат в сила от 01.01.2013 година и са свързани с реда за определяне и внасяне на здравноосигурителните вноски за някои категории лица. Отменено е ежедневното прехвърляне на здравноосигурителните вноски от териториалните дирекции на НАП в набирателната сметка на ЦУ на НАП за здравноосигурителни…

Мария Радева|Автор
7 авг. 2012

Изменения в Закона за здравното осигуряване

В ДВ бр. 60/07.08.2012 са обнародвани изменения в Закона за здравното осигуряване. Дружествата за доброволно здравно осигуряване – остават в историята. Доброволно здравно осигуряване Законът за здравното осигуряване запазва понятието доброволно здравно осигуряване, което определя по следният начин: Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги…

Мария Радева|Автор