здравно осигуряване

Трудово и осигурително право

Здравните осигуровки, на лицата, пребиваващи в чужбина

Изненадващо днес, 07 май, НАП, излезе със съобщение, тиражирано от всички медии за възможността определени български граждани да не плащат здравни осигуровки. Защо точно днес, при положение, че промяната е сравнително отдавна – няма логично обяснение. Предвид многобройните запитвания, които получих правя следните уточнения, които да са полезни на всички лица, които дължат здравни осигуровки,…

Мария Радева|Автор
7 авг. 2012

Изменения в Закона за здравното осигуряване

В ДВ бр. 60/07.08.2012 са обнародвани изменения в Закона за здравното осигуряване. Дружествата за доброволно здравно осигуряване – остават в историята. Доброволно здравно осигуряване Законът за здравното осигуряване запазва понятието доброволно здравно осигуряване, което определя по следният начин: Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги…

Мария Радева|Автор