здравноосигурителни вноски

Трудово и осигурително право

Промени в здравноосигурителните вноски

В ДВ 94/2012 са обнародвани изменения в Закона за здравното осигуряване. Промените влизат в сила от 01.01.2013 година и са свързани с реда за определяне и внасяне на здравноосигурителните вноски за някои категории лица. Отменено е ежедневното прехвърляне на здравноосигурителните вноски от териториалните дирекции на НАП в набирателната сметка на ЦУ на НАП за здравноосигурителни…

Мария Радева|Автор