здравноинформационни стандарти

Аргументи и коментари

Здравноинформационни стандарти – задължителни за лечебните заведения

До измененията от 2015, разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Закона за лечебните заведения гласеше, че лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране на информация. След измененията, текстът е разширен и урежда, че лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране и обмен на информация, както и здравноинформационни стандарти, утвърдени с наредба на…

Мария Радева|Автор