здравни осигуровки

Аргументи и коментари

НАП информира: Здравноосигурителният статус се формира по нови правила

За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се лица и без платени здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, в края на 2015 г. бяха приети допълнения в Закона за здравното осигуряване. Тези допълнения изрично регламентират начина за формиране на здравноосигурителния статус на лицата,…

Мария Радева|Автор
19 дек. 2012

Бюджетът на НЗОК за 2013

В ДВ 101/2012 е обнародван Законът за бюджета на НЗОК за 2013 Приходната част на бюджета на НЗОК за 2013 възлиза на 2 710 276 хил. лева. И понеже бюджетът на НЗОК за 2013 (както и предходните години) е приет с балансирано бюджетно салдо, то и разходната част възлиза на 2 710 276 хил. лева.…

Мария Радева|Автор
14 дек. 2012

Здравни осигуровки на лицата, пребиваващи в чужбина

Вчера, брат ми, който от години живее и работи в чужбина, ме попита какво да направи, за да уреди въпроса с дължимите здравни осигуровки, които не е плащал. Това е поводът и за днешната публикация, за да отговоря на лицата, които имат сходен проблем, срокът за решаването на който изтича на 31.12.2012 година. От 10…

Мария Радева|Автор
5 дек. 2012

Промени в здравноосигурителните вноски

В ДВ 94/2012 са обнародвани изменения в Закона за здравното осигуряване. Промените влизат в сила от 01.01.2013 година и са свързани с реда за определяне и внасяне на здравноосигурителните вноски за някои категории лица. Отменено е ежедневното прехвърляне на здравноосигурителните вноски от териториалните дирекции на НАП в набирателната сметка на ЦУ на НАП за здравноосигурителни…

Мария Радева|Автор
16 ян. 2012

Може ли лекаря да провери самоличността на пациента?

Ползване на фалшива самоличност от пациентите – ако мислите, че това е само филмов сюжет – не – не е. Това е реална ситуация, която може да се случи (и се случва) в лечебните заведения. И ако в болница пациентите представят личните си карти при оформяне на медицинска документация, в извънболничната помощ ситуацията е малко…

Мария Радева|Автор
9 ян. 2011

Здравни осигуровки в чужбина – отговор на читателски въпрос

 „Дъщеря ми е студент в Англия. Какво трябва да направя, за да може да ползва здравната си осигуровка там?” Въпросът, макар и схематичен поставя темата за т.нар. „координация на системите за социална сигурност на страните – членки”.  Студентът в Англия, какво и всяко друго лице

Мария Радева|Автор