здравни грижи

ДВ 2011

ДВ 15 от 18.02.2011 – компетентност на професионалистите по здравни грижи

В ДВ бр. 15 от 18.02.2011 е обнародвана Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно Текст на наредбата Наредбата дефинира професионални дейности, които могат да бъдат извършвани самостоятелно или по назначение от лекар от:…

Мария Радева|Автор