Здравен асистент

Актуална информация

Нови професии в сферата на здравеопазването – Здравен асистент

Преди месец бяха издадени наредбите за придобиване на квалификация по две нови професии в сферата на здравеопазването – Здравен асистент и Болногледач Професията „Здравен асистент” С Наредба 72/2012 са определени държавните образователни изисквания за придобиването на квалификация по професия 723010 "Здравен асистент". Това е професия от област на образование "Здравеопазване" и професионално направление 723 "Здравни…

Мария Радева|Автор
24 мар. 2012

Обучение за “Здравен асистент” в ЦПО “Хипократ”

Санитарите стават здравни асистенти е едно от водещите заглавия във в-к “Монитор” (23.03.2012) Тази информация не е нито изненада, нито новина, защото от няколко години помощните професии в здравеопазването са дефинирани като самостоятелни.

Мария Радева|Автор