ЗДОИ

Аргументи и коментари

Трудни отговори на елементарни въпроси: къде са приложенията към НРД?

Във връзка с научните ми интереси в края на миналата година започнах да работя по въпроса за т. нар. приложения към НРД. Въпросът ми беше обнародвани ли са въпросните текстове и кога. Естествено беше да търся отговорите в редакцията на ДВ и изпратих съответното  запитване. Отговор не последва.  Със заявление за достъп до обществена информация…

Мария Радева|Автор