ЗБУТ

Трудово и осигурително право

Носи ли работодателят наказателна отговорност за неосигуряване на безопасна работна среда?

От началото на тази година, имам удоволствието да съм част от обучаващия екип на “Доцео” ЕООД в поредица от обучения на тема “Безопасност и здраве при работа за напреднали”. Повече за дейността на “Доцео” ЕООД – www.otgovori.info Изследването на трудовите злополуки и техните гражданско, наказателно и административно правни последици започнах случайно, за да навлязат трайно…

Мария Радева|Автор
4 окт. 2011

Насилието над лекари и медицински сестри

Източник: www.otgovori.info Автор: Деяна Илиева, специалист по ЗБУТ Най–застрашените работни места са концентрирани предимно в обслужващия сектор, особено в здравеопазването, транспорта, търговията на дребно, общественото хранене, финансовия сектор и образованието. Контактът с потребители или клиенти увеличава риска за насилие при работа. Здравеопазването се причислява към секторите, които са най–силно засегнати от насилие при работа (използвайте…

Мария Радева|Автор