застраховка на лекаря

Актуална информация

Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

Наредбата въвежда минимални годишни лимити на отговорност за едно застраховано лице, упражняващо медицинска професия, за едно събитие. Минималните лимити зависят от вида на изпълняваната дейност и рисковата група. Така например лекарите със специалност Физикална и рехабилитационна медицина, Съдебна медицина, Професионални болести, както и лекарите по дентална медицина, магистър-фармацевтите, медицинските сестри и акушерките са първа група.…

Мария Радева|Автор
6 дек. 2017

Застраховане на лекари и/или лечебни заведения?

След поредната консултация по темата за застраховането на лекари и лечебни заведения, реших да припомня една моя публикация от 2013 година. Обръщам внимание, че публикацията е съобразена с действащото, към онзи момент законодателство. . . . Застраховката "Професионална отговорност" в медицинската практика Законът за здравето урежда задължителното застраховане в здравеопазването: Чл. 189. (1) Лечебните заведения…

Мария Радева|Автор
16 апр. 2012

Задължителна застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал

Темата за застраховането на лекарите и/или лечебните заведения е важна, защото застраховката „професионална отговорност” е единственият механизъм за минимизиране на негативните последици в случай, че бъдете осъдени да платите обезщетеше на увреден пациент. За мен е удоволствие да публикувам настоящият материал, предоставен специално за читателите на www.MariaRadeva.com. Авторът на статията е Стойне Василев от Финансовите…

Мария Радева|Автор
13 юни 2011

Застраховката в защита на лекаря

Имате ли застраховка за професионална отговорност? Вече не са рядкост делата на пациенти срещу лекари и лечебни заведения. Какъв е крайният резултат – това е друг въпрос. Но неоспорим факт са и осъдителни решения, в които е отсъдено лекари и/или лечебни заведения да платят обезщетение на пациенти. В тези дела обаче липсва фигурата на застрахователя.…

Мария Радева|Автор