заразни болести

ДВ 2011

ДВ 52 от 08.07.2011

В ДВ 52 от 08.07.2011 e поправка в Наредба № 40 от 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК С изменения, които влизат в сила от днес, е променена Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести Някои от измененията:…

Мария Радева|Автор