ЗАНН

Санкции

Административно-наказателни последици при нарушаване правото на достъпна медицинска помощ

Съгласно Закона за здравето, на всеки български гражданин е гарантирано правото на достъпна медицинска помощ. Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на дефинираните в чл. 81, ал. 2 от Закона за здравето принципи. Един от тези принципи е този за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ. Цитираната разпоредба не е задължаваща,…

Мария Радева|Автор
20 фев. 2012

Санкция за лечебното заведение или за лекаря

На 18 февруари във Варна се проведе първият от поредицата специализирани семинари за работещи в здравната система. (виж секцията "Специализиран семинар") Благодаря на участниците за интереса и доверието! Както винаги съм казвала - целта, която си поставям е да бъда практична и полезна в ежедневната работа на лекарите и административния персонал в лечебните заведения. За…

Мария Радева|Автор
21 ное. 2011

Санкция за неспазени критерии за дехоспитализация

Какво ново в практиката на РЗОК по налагане на санкции по реда на ЗЗО? След още една година от прилагането на новите правила за контрола на РЗОК съдебните решения показват същата ситуация, която беше и в края на 2010. Съдебните процедури са строго формални и делата приключват със завидна бързина (в общия случай). За повече…

Мария Радева|Автор
15 ное. 2011

Подготвени ли сте за проверките на РЗОК, ИАМО, РЗИ?

Гражданите и администрацията – срещата е неизбежна. Смятате ли, че държавата злоупотребява чрез глобите, който налагат чиновниците? Могат ли да административните санкции да бъдат избегнати? След успешното начало на есенния цикъл, от специализирани семинари за работещи в сферата на здравеопазването на тема: „Успешни стратегии за защита на лекаря при налагане на глоби и санкции” следващата…

Мария Радева|Автор
14 сеп. 2011

Успешни стратегии за защита на лекаря и лечебните заведения

Имам удоволствието да съобщя, че започва есенния цикъл от специализирани семинари за работещите в сферата на здравеопазването. Представям на вниманието на всички заинтересовани настоящата покана за специализиран семинар, с възможност за персонални консултации на тема: Успешни стратегии за защита на лекаря при налагане на глоби и санкции Защита срещу санкциите на РЗОК, ИАМО, РЗИ Случаи…

Мария Радева|Автор
24 авг. 2011

Административно наказание за личен лекар, извършил непълен профилактичен преглед

РЗОК е наложила пет санкции по ЗЗО на лечебно заведение за ПИМП. Четири от санкциите са идентични – извършване на профилактичен преглед с непълен обем. Защо е отменена едната санкция разказах в предходната публикация, но останалите санкции са потвърдени, както от районния, така и от административния съд. Административно наказание за ОПЛ При извършването на „общ…

Мария Радева|Автор