Задължителни имунизации

ДВ 2014

Нов имунизационен календар

В ДВ 54 са обнародвани изменения в Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България. Измененията влизат в сила от днес – 01.07.2014. Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват съгласно Имунизационния календар на Република България. От днес е в сила нов Имунизационен календар. Имунизационен календар, в сила от 01.07.2014 (ДВ 54/2014)

Мария Радева|Автор
28 май 2013

Изменение в Наредбата за имунизациите

В ДВ 47/28 май 2013 са обнародвани изменения в Наредба 15/2005 за имунизациите в РБ. Измененията влизат в сила от днес. Утвърден е нов образец на Книга за регистриране на профилактичните имунизации и реимунизации на родените през .... година. Въвеждат се и нови образци на отчетни документи. Създаден е списък на нежеланите реакции, вследствие поставянето…

Мария Радева|Автор
9 окт. 2012

Изменение в наредбата за имунизациите

От днес (09.10.2012) влизат в сила измененията в Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България Наредба № 15/2005 за имунизациите в РБ - актуален текст

Мария Радева|Автор
31 юли 2012

Имунизацията – право или задължение

Публикациите относно задължителните имунизации са едни от най-четените и коментираните в този сайт. Това ме провокира да представя темата за имунизациите на Научната конференция в Стара Загора, проведена на 07 и 08 юни т.г. Докладът вече е публикуван в сп. Наука и Технологии с оригиналното заглавие: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ – МЕЖДУ ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ИЗБОР И…

Мария Радева|Автор
23 сеп. 2011

Талон за здравословното състояние на деца и ученици

В отговор на читателски въпрос, днес отново се върнах към проблема с медицинските документи, издавани на учениците. Една стара и изгубила актуалност (в някои части) Наредба 3/2000 за здравните кабинети в детските заведения и училищата, урежда образците на медицинските документи: Лична здравно - профилактична карта Талон за здравословно състояние Талон за проведени профилактични прегледи Талон…

Мария Радева|Автор
12 сеп. 2011

Медицински документи за деца и ученици

Само след няколко дни нашите любими деца ще се върнат в класните стаи. След първия учебен звънец, започват и посещенията в кабинетите на личния лекар за издаване на различни медицински бележки и медицински документи. В помощ на родители и лични лекари е настоящата публикация. За медицинските бележки, както и за осъдения лекар за издаване на…

Мария Радева|Автор