екертиза на работоспособността

Актуална информация, Трудово и осигурително право

Накъде след частичната отмяна на Наредбата за медицинска експертиза?

С решение от ноември 2016, ВАС частично отмени Наредбата за медицинска експертиза. Предвид това, че наредбата е отметна частично, останалите неотменени текстове се прилагат, така както и до сега. Без промяна остават правилата за експертизата на временната неработоспособност. Структурата и дейността на органите на медицинската експертиза се запазват. Проблеми ще се има при оценката на…

Мария Радева|Автор