еднодневна хоспитализация

ДВ 2010

Важно от ДВ 101/28.12.2010 – промени в Наредба 40/2004

  В ДВ 101/28.12.2010 са публикувани изменения в Наредба 40/ 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК   Наредбата дава легални дефиниции на понятията:  “Дежурен кабинет” е структура на лечебните заведение,

Мария Радева|Автор