Държавен служител

ДВ 2012

Служителите на НЗОК и РЗОК – държавни служители

В ДВ 38/18.05.2012 са обнародвани изменения в Закона за държавния служител, както и в редица други устройствени закони, вкл. и в Закона за здравното осигуряване. Измененията влизат в сила от 01.07.2012 Обнародваните днес изменения поставят началото на промените в организацията и функционирането на НЗОК и РЗОК. Как точно ще се промени административната организация предстои да…

Мария Радева|Автор