държавен вестник

ДВ 2017

Какво ново в Държавен вестник през декември 2017?

В първия работен ден на 2018 обобщаваме измененията в здравното законодателство, обнародвани през месец декември. Брой 96 от 01.12.2017 Обнародван е нов Закон за концесиите, който влиза в сила от 02.01.2018. За приложението на Закона за концесиите в здравната и социалната сфера – ще може да прочетете в предстояща публикация. Брой 97 от дата 5.12.2017…

Мария Радева|Автор
5 сеп. 2017

Какво ново в Държавен вестник през август 2017

През август, традиционният месец на отпуските, липсва особена законодателната активност в здравната сфера. Но през този месец е обнародвано изключително важното решение на МС, с което се утвърждава Националната здравна карта. Националната здравна карта е един от основните механизми за формиране и реализиране на държавната здравна политика. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- В брой 62 е обнародвано решението за…

Мария Радева|Автор
28 юни 2017

Какво ново в Държавен вестник през май 2017?

По-надолу в текста - актуалната редакция на Наредбата за имунизациите! През месец май 2017 са обнародвани броеве от 35 до 43 на Държавен вестник. Прегледът на броевете на Държавен вестник, излезли през месец май – показват тъжното състояние на българското здравеопазване. На фона на нерешените проблеми в системата, трудностите при заплащане на дейностите, оказани на…

Мария Радева|Автор
22 май 2017

Какво ново в ДВ през април 2017?

През месец април 2017 са обнародвани броеве от 28 до 34 на Държавен вестник. Брой 28 обнародвано изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Брой 29 Обнародвано е решението на ВАС по административно дело № 5342 от 2016 г. С решението е обявена за нищожна разпоредбата на чл. 2, ал.…

Мария Радева|Автор
7 апр. 2017

Какво ново в ДВ през март 2017?

През март 2017 са публикувани от бр. 20 до бр. 27 на Държавен вестник. Брой 21 Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита Центърът е структура на националната система за здравеопазване по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната защита. Общата численост на персонала в организационните структури на…

Мария Радева|Автор
30 мар. 2017

Какво ново в ДВ през февруари 2017?

През февруари 2017 са публикувани от бр. 12 до бр. 19 на Държавен вестник Брой 18 # Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта С наредбата се определят условията и редът за издаване на европейска професионална карта и органите по признаване, които отговарят за заявленията за европейска професионална карта и които…

Мария Радева|Автор