докумнетиране

Санкции

Хоспитализация – задължително след документирана необходимост

Районен съд – Разград (НАХД 1106/2010) е потвърдил наказателно постановление, с което на ОПЛ е наложена санкция в общ размер на 2050 лева за извършени 39 нарушения. При проверка на РЗОК е констатирано, че на повече от 30 пациенти „са издавани направления за хоспитализация, в които е чекирано, че дейността е по договор с НЗОК,…

Мария Радева|Автор