документиране

Санкции

Задължение – нарушение – санкция

Издаването на направление за хоспитализация на ЗЗОЛ, в което е чекирано, че дейността е по договор с НЗОК, за което няма извършен преглед, обективиран в амбулаторен лист, в който да е обоснована нуждата от болнично лечение е нарушение по ЗЗО.

Мария Радева|Автор