договор

Санкции

Неправомерен отказ за сключване на договор – закъсняла справедливост

  Продължение на коментара: Внимание! Отново съвместни указания БЛС – НЗОК -  https://mariaradeva.com/?p=1532  (Забележка: Приложените тук документи са публикувани в сайта на ВАС и са общодостъпни. Поради тази причина не е търсено съгласието на РЗОК – Благоевград  и „МБАЛ ПУЛС” АД за настоящата публикация)  Историята със злополучните съвместни указания между НЗОК и БЛС от началото…

Мария Радева|Автор