дехоспитализация

Актуална информация

Епикриза се издава в деня на дехоспитализация

 Лечебните заведения имат различни практики при изготвяне и предоставяне епикризата на пациентите. И често, когато тези практики не са съобразени с изискванията на нормативните актове РЗОК налагат санкции на болниците. Нарушенията в този случай са т.нар. „формални нарушения” и (в общия случай) е без значение качеството на проведеното лечение и удовлетвореността на пациентите. Липсата на…

Мария Радева|Автор