дентална помощ

Аргументи и коментари

За денталните клиники – с думите на Закона за лечебните заведения

Това е една публикация, която обмислям от дълго време. Но дълго беше отлагана – поради лични причини. Медийни публикации от миналата седмица ме провокираха за този коментар. Защо се поставя пълна упойка на деца при дентална помощ? Държа да подчертая, че не коментирам съдебното производство, станало повод за този внезапен журналистически интерес по темата. Това…

Мария Радева|Автор
12 май 2017

Разширяване на пакета дентални дейности

Разширяването на пакета от дентални дейности е вече факт. В ДВ от 9 май 2017 е обнародвано изменение на Наредба № 2 от 2016 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. В пакета Дентална извънболнична медицинска помощ се включват дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при частично или…

Мария Радева|Автор
21 ян. 2015

Цените на денталните услуги през 2015

В ДВ 5/2015 е обнародван Договор № РД-НС-01-4 от 29.12.2014 за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 между НЗОК и БЗС. Договорът влиза в сила от 01.01.2015. С договора се определят цените на дейностите, включени в основния пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК. Коригиране цените на денталните услуги Ежемесечно,…

Мария Радева|Автор
3 сеп. 2012

Лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните – нови правила за предписване, отпускане и контрол

От 31.08.2012 (ДВ 67) е в сила нова наредба за отпускане на лекарства на ветераните от войните. Наредба № 17 от 2000 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните е отменена. Лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните Ветераните от войните имат право на лекарствени…

Мария Радева|Автор