денонощен достъп

ДВ 2011

Осигуряване на постоянен денонощен достъп до личен лекар

С изменения в Постановление № 304 на МС от 2010 за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО са напарвени промени в условията за заплащане на личните лекари за 24-часовото обслужване на здравноосигурените лица. Измененията са обнародвани в ДВ…

Мария Радева|Автор
28 юни 2011

Промени в Наредба 40/2004 – нови изисквания относно денонощния достъп

Свързани публикации: Важно от ДВ 101/28.12.2010 – промени в Наредба 40/2004; Денонощният достъп по личен лекар Обнародвани са последващи изменения в ДВ 52 от 08.07.2011! Изнененията в Наредба 40/2004, oбнародвани в ДВ 49/28.06.2011, влизат в сила oт днес, като лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ превеждат дейността си в съответствие с новите изисквания в…

Мария Радева|Автор