деле

НРД 2012

Делегираните бюджети отново в съдебно решение

И през 2012 година медицинските дейности, заплащани от НЗОК, ще бъдат в условията на рестриктивни финансови механизми, наложени по административен ред. Както вече писах регулативните стандарти и задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите в болничната медицинска помощ са заложени (за поредна година) още в Закона за бюджета на НЗОК за 2012. НС на НЗОК ще…

Мария Радева|Автор