ДВ

ДВ 2017

Какво ново в Държавен вестник през август 2017

През август, традиционният месец на отпуските, липсва особена законодателната активност в здравната сфера. Но през този месец е обнародвано изключително важното решение на МС, с което се утвърждава Националната здравна карта. Националната здравна карта е един от основните механизми за формиране и реализиране на държавната здравна политика. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- В брой 62 е обнародвано решението за…

Мария Радева|Автор
27 авг. 2017

Какво ново в Държавен вестник през юли 2017?

Все още в спокойно лятно настроение, поглеждаме какво се случва със здравното законодателство. Не е изненада слабата законодателна активност през летните месеци. Брой 53 Обнародвано е решение на Конституционния съд по К. дело 2/2017. Делото е образувано по искане на тричленен състав на ВАС за установяване на противоконституционност на чл. 40, ал. 1, т. 2…

Мария Радева|Автор
5 авг. 2017

Какво ново в Държавен вестник през юни 2017?

През първия летен месец, законодателната активност в сферата на здравеопазването е повече от лежерна. През юни са обнародвани девет броя на ДВ, но няма почти никакви нормативни новости в здравеопазването. Брой 46 Публикувано е решение по адм. дело № 4335 от 2016 на ВАС, с което е отменена Наредба № 25 от 2010 за утвърждаване…

Мария Радева|Автор
22 май 2017

Какво ново в ДВ през април 2017?

През месец април 2017 са обнародвани броеве от 28 до 34 на Държавен вестник. Брой 28 обнародвано изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Брой 29 Обнародвано е решението на ВАС по административно дело № 5342 от 2016 г. С решението е обявена за нищожна разпоредбата на чл. 2, ал.…

Мария Радева|Автор
7 апр. 2017

Какво ново в ДВ през март 2017?

През март 2017 са публикувани от бр. 20 до бр. 27 на Държавен вестник. Брой 21 Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита Центърът е структура на националната система за здравеопазване по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната защита. Общата численост на персонала в организационните структури на…

Мария Радева|Автор
30 мар. 2017

Какво ново в ДВ през февруари 2017?

През февруари 2017 са публикувани от бр. 12 до бр. 19 на Държавен вестник Брой 18 # Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта С наредбата се определят условията и редът за издаване на европейска професионална карта и органите по признаване, които отговарят за заявленията за европейска професионална карта и които…

Мария Радева|Автор