данъци

Актуална информация

Търговците без дейност за 2013 – подават годишна данъчна декларация

Започва последният месец за подаване на годишна данъчна декларация за 2013 по ЗКПО Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец, за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Съгласно чл. 92, ал.2 от ЗКПО годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата…

Мария Радева|Автор