грешна диагноза

Съдебна практика

Грешни диагнози и в денталната медицина

Възможно ли е след поставена доказано грешна диагноза пациентът да не получи обезщетение. Да, възможно е - колкото и този отговор да звучи неприемливо на пръв поглед. Грешната диагноза, сама по себе си, не е основание за търсене на отговорност от лекаря.

Мария Радева|Автор