вътреболнични инфекции

Актуална информация

Нови изисквания относно превенцията и контрола на вътреболничните инфекции (ВБИ)

Превенция и контрол на вътреболничните инфекции (ВБИ) От 11 май 2013 е в сила новата Наредба № 3/2013 за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Действащата до този момент Наредба № 39/2010 за утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции е отменена. Контролът по изпълнение на…

Мария Радева|Автор