временна неработоспособност

Актуална информация

От 01 януари електронен болничен лист

От 1 януари 2015 е въведен нов ред за издаване на болничните листове. Лекарите и пациентите реално ще се сблъскат с новите правила от първия работен ден на годината. Въведените промени са както за лекарите/лечебните заведения така и за пациентите и за работодателите. Електронният болничен лист и пациентите Лицата, на които следва да бъде издаден…

Мария Радева|Автор
10 юни 2011

Нова инструкция за болничните листове

Официалното съобщение на НОИ във връзка с новата инструкция можете да прочетете тук От 1 юли 2011 влиза в сила нова инструкция на НОИ: Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност, обнародвана в ДВ 44 от 10.06.2011. Изпращането на талоните към бланката „Болничен лист…

Мария Радева|Автор