вещи лица

Актуална информация

Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Изходът на съдебните производства (наказателни, граждански, административни), в които е необходимо ползването на специални знания, до голяма степен зависи от заключенията на вещите лица. Вещото лице е специалист със специални знания и умения, който подпомага на съдебните и разследващи органи за разбирането и преценката на специфични ситуации. Делата, свързани с лекари и лечебни заведения, почти…

Мария Радева|Автор
8 апр. 2011

Списък с вещи лица

Докато БЛС и прокуратурата подписват споразумения за сътрудничество, включително и за определяне на вещите лица по дела, свързани с увреждания, причинени от лекари, съдебната система разглежда и ще продължава да разглежда такива дела, спазвайки действащия закон. Съгласно чл. 396, ал.1 от Закона за съдебната власт вещо лице се назначава от органа, който възлага експертизата, от…

Мария Радева|Автор