ВАС

Актуална информация

Решение на НС на НЗОК от 2015 – частично отменено

По повод публикации в медиите за поредното решение на ВАС относно финансирането на болниците и получените запитвания как това решение ще се отрази на работата на лечебните заведения за болнична помощ, публикувам настоящия коментар Хронологията - решението на НС на НЗОК и неговото обжалване # На свое заседание НС на НЗОК, приема Решение № РД-НС-04-9…

Мария Радева|Автор
3 апр. 2011

Окончателно: Делегираните бюджети за 2010 – законни

 „Правилата за определяне на стойностите на делегираните бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2010 г., приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-21 от 21.05.2010 г. са законосъобразни.” Реши тричленен състав на ВАС с решение, влязло в сила на 14.02.2011.

Мария Радева|Автор
16 дек. 2010

ДВ бр.99 от 17.12.2010 – държавния бюджет и решение на ВАС

В ДВ бр. 99 от 17.12.2010 е обнародван Закона за държавния бюджет за 2011   Обнародвано е Решение на ВАС по адм. дело № 9627/2009, образувано по жалба на БЛС против разпоредби от Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 на УС на НЗОК. С решението се:

Мария Радева|Автор