бюджет

ДВ 2017

Бюджетът на Министерство на здравеопазването за 2017 година

Публичното финансиране на здравеопазването се осъществява от три източника: # Бюджет на Министерство на здравеопазването # Бюджет на Национална здравноосигурителна каса # Общински бюджети за здравеопазване Законът за държавния бюджет на Република България за 2017 е обнародван в ДВ 98/2016. В чл. 15 от закона е утвърден бюджетът на Министерството на здравеопазването за 2017

Мария Радева|Автор
30 дек. 2014

Законът за бюджета на НЗОК за 2015

В извънредния 107 брой на ДВ, излязъл в празничния 24 декември 2014, е обнародван Законът за бюджета на НЗОК за 2015. Планираните приходи, вкл. и трансфери, за 2015 са 3 075 534 хил. лева. Заложените приходи в бюджета на НЗОК за 2014 бяха 3 048 110 хил. лева. От къде ще бъдат осигурени допълнителните приходи…

Мария Радева|Автор
14 дек. 2010

ДВ 98 от 14.12.2010 – бюджета на НЗОК и изменения в Закона за здравето и ЗЗО – част III

„Скрити” в  параграф 102 от преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение на Закона за здравето са обнародвани изменения в ЗЗО, които са основа за промяна в определянето цените на НЗОК и отстъпление от договорното начало.

Мария Радева|Автор