бюджет на НЗОК

Актуална информация

Решение на НС на НЗОК от 2015 – частично отменено

По повод публикации в медиите за поредното решение на ВАС относно финансирането на болниците и получените запитвания как това решение ще се отрази на работата на лечебните заведения за болнична помощ, публикувам настоящия коментар Хронологията - решението на НС на НЗОК и неговото обжалване # На свое заседание НС на НЗОК, приема Решение № РД-НС-04-9…

Мария Радева|Автор
29 дек. 2017

Бюджетът на НЗОК за 2018

В края на всяка година и пациенти и лекари, и лечебни заведения, задават въпроса: Колко ще са парите за здраве през следващата година? Отговорът на този въпрос е труден и нееднозначен. Отговорът предполага да се анализират всички източници, които ще осигурят финансирането на дейностите в здравната сфера – държавен бюджет, общински бюджети, здравноосигурителни плащания. Безспорно…

Мария Радева|Автор