болнична помощ

НРД 2015

А сега накъде …. след решението на ВАС

Методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности от НЗОК Методиките за заплащане на дейностите от НЗОК са от съществено значение за работата на лечебните заведения. Методиките за заплащане съдържат конкретни правила, по които лечебните заведения следва да извършват и отчитат медицинските дейности. Неспазване на правилата на методиките е основание на лечебното заведение да не…

Мария Радева|Автор
13 дек. 2011

Какво да очакваме в болничната помощ през 2012?

С измененията на Наредба 40/2004 се поставя и началото на промените в болничната помощ, на които ще сме свидетели през 2012. Наредба 40/2004 въвежда две нови понятия относно начина на оказване на медицинската помощ: Клинична процедура е система от изисквания и указания за извършването на повтарящи се еднотипни медицински дейности, при което назначената терапевтична схема…

Мария Радева|Автор