болничен лист

Актуална информация

От 01 май изменения относно болничните листи

НОИ уведомява, че от 01 май 2017, влизат в сила промени в условията за приемането на болничните листове в Електронния регистър. Промените засягат единствено работата на органите на медицинската експертиза. Промените относно болничните листи не засягат правилата – реда и начина – на освидетелстване на лицата, както и процедурата по издаване на болнични листи. Промените…

Мария Радева|Автор
5 ян. 2015

От 01 януари електронен болничен лист

От 1 януари 2015 е въведен нов ред за издаване на болничните листове. Лекарите и пациентите реално ще се сблъскат с новите правила от първия работен ден на годината. Въведените промени са както за лекарите/лечебните заведения така и за пациентите и за работодателите. Електронният болничен лист и пациентите Лицата, на които следва да бъде издаден…

Мария Радева|Автор
2 ян. 2013

Нови срокове за представяне на болничните

С промени в Кодекса за социално осигуряване, от 01.01.2013 е въведен нов срок за представянето на болничните. Задължението за представяне на болничните в НОИ вече няма да е обвързано с датите на начисляване или изплащане на трудовите възнаграждения. Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в НОИ в следните…

Мария Радева|Автор
10 юни 2011

Нова инструкция за болничните листове

Официалното съобщение на НОИ във връзка с новата инструкция можете да прочетете тук От 1 юли 2011 влиза в сила нова инструкция на НОИ: Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност, обнародвана в ДВ 44 от 10.06.2011. Изпращането на талоните към бланката „Болничен лист…

Мария Радева|Автор