апечка

Трудово и осигурително право

Aптечни чанти (аптечка) на работното място

На страницата на МТСП е зададен въпрос относно това какви лекарства трябва да съдържа аптечката в производствено помещение. Аптечките (аптечните чанти)на работното място  Отговорът на министерството: “Чл. 242 и 243 от Наредба № 7 от 23 септември 1999  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на…

Мария Радева|Автор