амбулаторен лист

Актуална информация

Медицински документи за деца и ученици

Само след няколко дни нашите любими деца ще се върнат в класните стаи. След първия учебен звънец, започват и посещенията в кабинетите на личния лекар за издаване на различни медицински бележки и медицински документи. В помощ на родители и лични лекари е настоящата публикация. За медицинските бележки, както и за осъдения лекар за издаване на…

Мария Радева|Автор
19 май 2011

Задължение – нарушение – санкция

Издаването на направление за хоспитализация на ЗЗОЛ, в което е чекирано, че дейността е по договор с НЗОК, за което няма извършен преглед, обективиран в амбулаторен лист, в който да е обоснована нуждата от болнично лечение е нарушение по ЗЗО.

Мария Радева|Автор