администрация

Аргументи и коментари

Преодоляване на администрацията – мисията възможна?

 Повод за този коментар вземам от негативния опит с представители на българската администрация. Две административни структури – независимо една от друга, предоставящи услуги в различни сфери (вкл. в здравеопазването), едната в София, другата в Русе – извършиха едно и също нарушение. За предоставяне на административна услуга беше поискано удостоверение за актуално състояние на юридическото лице…

Мария Радева|Автор