администратори на лични данни

Актуална информация

Болниците задължително определят длъжностно лице по защита на личните данни

С влизането в сила на Регламент 2016/679 (Общият регламент относно защитата на данните) една абревиатура придоби особена актуалност - ДЛЗД (длъжностно лице по защита на личните данни). Идеята на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е, чрез изискванията за назначаване, длъжност и задачи, да превърне ДЛЗД във важен фактор в новата система за управление…

Мария Радева|Автор
24 май 2018

Защитата на личните данни. А, сега накъде?

В деня, в който честваме мъдростта на словото и отдаваме почит на културата и образованието, се връщам към ... думите. Думите имат уникалната способност да говорят …. дори когато остават безмълвни! След период на равносметка и мълчание се връщам към моето предизвикателство и любимо занимание – да пиша. Моето завръщане към думите е посветено на…

Мария Радева|Автор
21 май 2017

Проверка на администратори на лични данни от сектор „Здравеопазване“

В началото на 2017 Комисията за защита на личните съобщи, че започва секторна проверка на дейността на администратори на лични данни от сектор „Здравеопазване". Проверката ще обхване и администрацията на Министерство на здравеопазването. Целта на проверката е гарантиране на точното и правилното прилагане на изискванията за защитата на личните данни в дейността субектите от сферата…

Мария Радева|Автор
11 фев. 2017

Как да получа медицинските си документи – становище на КЗЛД

След изменения в Закона за здравето от 2009 отговорът на въпроса: “Има ли пациентът право на достъп до медицинските си документи?” е категоричен. Да, пациентът има право на достъп до медицинските си документи, които се съхраняват в лечебните заведения. Още по темата: Достъп до лични медицински данни Получаване на медицински документи - правила Законът за…

Мария Радева|Автор
17 апр. 2014

Личните данни в здравеопазването

Във връзка с актуалния (и пореден) скандал за злоупотребата с лични данни на български граждани, за целите на различни политически партии, новоизбраният председател на Комисията за защита на лични данни г-н В. Караджов “увери, че администраторите на лични данни ще бъдат подложени на допълнителен контрол”. Това ми дава повод отново да напомня, че всички лечебни…

Мария Радева|Автор