Административнопроцесуален кодекс

ДВ 2011

Изменения в АПК

В ДВ 39/20.05.2011 са обнародвани изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс. Нормативният акт е изменян сравнително рядко за времето след обнародването му през 2006. С измененията в АПК са изменени и разпоредби в редица други закони, вкл. и ЗСОЛЛДМ (очаквайте подробности) Основните изменения са свързани с правилата за обжалване на допуснатото предварително изпълнение. Основно правило…

Мария Радева|Автор