административни нарушения

Санкции

Административно-наказателни последици при нарушаване правото на достъпна медицинска помощ

Съгласно Закона за здравето, на всеки български гражданин е гарантирано правото на достъпна медицинска помощ. Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на дефинираните в чл. 81, ал. 2 от Закона за здравето принципи. Един от тези принципи е този за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ. Цитираната разпоредба не е задължаваща,…

Мария Радева|Автор
4 май 2012

Санкциите по Закона за здравето в защита правата на пациентите

Обновена: 07.05.2012 Слушах интервюто на директора на Изпълнителна агенция “Медицински одит”, но благодарение на www.zdrave.net, публикувам този цитат: “Като проблем д-р Илиева открои закона, по който работи агенцията. „Ние работим по един закон, закона за административните, т. нар. ЗАНН (Закона за административните нарушения и наказания, б.р.), който изобщо не е пригоден за дейности в областта…

Мария Радева|Автор
24 апр. 2012

Новият директор на „Медицински одит“ в репортаж от съдебната зала

Информационните агенции вече тиражираха новината за избора на изпълнителен директор на ИА “Медицински одит”. Със Заповед на министъра на здравеопазването от 21.04.2012 г. ИА "МО" е с нов изпълнителен директор – д-р Светлозара Маринова Илиева.. Д-р Илиева и познато име в системата на НЗОК и ИАМО. Пожелавам успех на новия изпълнителен директор! Освен официално публикуваната…

Мария Радева|Автор
28 мар. 2012

СБАЛК ”Кардиолайф” vs Медицински одит

Проверката на ИА „Медицински одит” в добилата обществена (скандална) популярност варненска кардиологична болница „Кардиолайф” завършва с изключително обемния и съдържателен доклад от ... две страници и няколко акта за административни нарушения. Доклад за резултатите от извършената проверка в СБАЛК „Кардиолайф На фона на целия сериозен случай и неблагоприятния за пациента резултат, едно от санкционираните нарушения…

Мария Радева|Автор
20 фев. 2012

Санкция за лечебното заведение или за лекаря

На 18 февруари във Варна се проведе първият от поредицата специализирани семинари за работещи в здравната система. (виж секцията "Специализиран семинар") Благодаря на участниците за интереса и доверието! Както винаги съм казвала - целта, която си поставям е да бъда практична и полезна в ежедневната работа на лекарите и административния персонал в лечебните заведения. За…

Мария Радева|Автор
10 фев. 2012

ИАМО и случаят в Горна Оряховица – част II

В резултат на проверката, независимо какво е записано в доклада на ИА “Медицински одит” по случая в Горна Оряховица, са съставени два акта за установени административни нарушения. На “МБАЛ „Св. Иван Рилски”” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.221, ал.2 от Закона за здравето и имуществена санкция в размер…

Мария Радева|Автор