административна регулация

НРД 2012

Делегираните бюджети отново в съдебно решение

И през 2012 година медицинските дейности, заплащани от НЗОК, ще бъдат в условията на рестриктивни финансови механизми, наложени по административен ред. Както вече писах регулативните стандарти и задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите в болничната медицинска помощ са заложени (за поредна година) още в Закона за бюджета на НЗОК за 2012. НС на НЗОК ще…

Мария Радева|Автор
21 фев. 2011

Регулиране на разходите или ограничаване на достъпа

 Регулативните стандарти и бюджетите на болниците са механизми за регулиране на разходите на НЗОК. Регулативен механизъм или ограничаване на достъпа по медицинска помощ – и пациенти,  и лекари,  и администратори – имат различни позиции, които трудно намират пресечна точка.

Мария Радева|Автор