ДВ 2013

Oбезщетение за отглеждане на малко дете

Опит за преодоляване на демографската криза или поредното популистко решение е промяната на размера на…

Мария Радева|Автор
1 юли 2013

Опит за преодоляване на демографската криза или поредното популистко решение е промяната на размера на обезщетението за отглеждане на малко дете.

Обезщетение за бременност и раждане

Всяка осигурена за общо заболяване и майчинство жена има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Когато раждането е настъпило преди изтичането на 45 дни от началото на ползването на обезщетението, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането.
За целия срок на тези 410 календарни дни (за всяка майка те изтичат по различно време, съобразно това колко са ползвани преди раждането) размерът на обезщетението се изчислява по следния начин: Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски.
Това обезщетение запазва досегашните си размери.

Обезщетение за отглеждане на малко дете

След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване (т.е. след изтичането на визираните 410 дни), ако детето не е настанено в детско заведение, майката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. За това време майката има право на месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

В ДВ 57/2013 е определен нов размер на обезщетението за отглеждане на малко дете
От 1 януари до 30 юни това обезщетение е било 240 лева.
От 1 юли до 31 декември 2013 това обещетение ще бъде в размер на 310 лева.
Обезщетение в същия размер ще се получава и когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя) или от бабата или дядото на детето.

2 comments

  • Здравейте! В момента съм безработна,с парично обезщетение на борсата до 31.01.2014г.Бременна съм, термина – първата седмица на май 2014г.През годините назад имам общо трудов и осигурителен стаж 6,5години, с трудови договори.Отделно съм регистрирана като ЕТ, с преустановена дейност от края на 2012г. ВЪПРОСЪТ МИ: кога според Вас е най-удачно да възобновя дейност като ЕТ и да започна самоосигуряване за всички осигурителни рискове,вкл.ОЗ и М,за да имам право на парично обезщетение от НОИ за бременност и раждане? След изтичане на срока,за който ще ми се изплаща обезщетение при бременност и раждане ,длъжна ли съм да назнача прокурист,за да имам право на обезщетение за отглеждане на дете до 2год.възраст?Или имам право с нотариално заверено пълномощно да прехвърля управлението на фирмата на друго лице,напр. мой родител?Във фирмата нямам назначени работници.Предмет на дейност -търговия със зоохрани и аксесоари.Как се процедира след 410-те календарни дни на обезщетение за бременност и раждане: е ли нужно да преустановя дейносттта на ЕТ с Декларация за регистрация на СОЛ ОКд 5,за да имам право на обезщетение за отглеждане на дете до 2год.? И,ако ДА- как ще продължа да се осигурявам здравно? Освен здравни осигуровки,други длъжна ли съм да внасям през периода на изплащане на обезщетенията? БЛАГОДАРНОСТИ В АВАНС!

    • Мария Радева

      Въпросите, които задавате са много сериозни и не бих се ангажирала с техния отговор в този форум. Съжалявам! Моят съвет е да потърсите специализирана консултация и бъдете внимателна с избора, който ще направите.
      Лека бременност!

Напишете коментар