Санкции

Административна практика по наложени санкции на лекари и лечебни заведения. Практика на РЗОК, РЗИ, ИАМО и др. при проверка на лекари и лечебни заведения.

Санкции

Административно-наказателни последици при нарушаване правото на достъпна медицинска помощ

Съгласно Закона за здравето, на всеки български гражданин е гарантирано правото на достъпна медицинска помощ. Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на дефинираните в чл. 81, ал. 2 от Закона за здравето принципи. Един от тези принципи е този за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ. Цитираната разпоредба не е задължаваща,…

Мария Радева|Автор
24 апр. 2012

Новият директор на „Медицински одит“ в репортаж от съдебната зала

Информационните агенции вече тиражираха новината за избора на изпълнителен директор на ИА “Медицински одит”. Със Заповед на министъра на здравеопазването от 21.04.2012 г. ИА "МО" е с нов изпълнителен директор – д-р Светлозара Маринова Илиева.. Д-р Илиева и познато име в системата на НЗОК и ИАМО. Пожелавам успех на новия изпълнителен директор! Освен официално публикуваната…

Мария Радева|Автор
28 мар. 2012

СБАЛК ”Кардиолайф” vs Медицински одит

Проверката на ИА „Медицински одит” в добилата обществена (скандална) популярност варненска кардиологична болница „Кардиолайф” завършва с изключително обемния и съдържателен доклад от ... две страници и няколко акта за административни нарушения. Доклад за резултатите от извършената проверка в СБАЛК „Кардиолайф На фона на целия сериозен случай и неблагоприятния за пациента резултат, едно от санкционираните нарушения…

Мария Радева|Автор
10 фев. 2012

ИАМО и случаят в Горна Оряховица – част II

В резултат на проверката, независимо какво е записано в доклада на ИА “Медицински одит” по случая в Горна Оряховица, са съставени два акта за установени административни нарушения. На “МБАЛ „Св. Иван Рилски”” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.221, ал.2 от Закона за здравето и имуществена санкция в размер…

Мария Радева|Автор
7 фев. 2012

ИАМО и случаят в Горна Ораховица – част I

Провали ли се ИАМО по случая в Горна Оряховица? Защо в началото на тази година РС – Горна Оряховица отмени наказателното постановление на ИАМО, действително ли не е извършено нарушение или здравните администратори не познават закона. В началото на декември 2010 вниманието на медиии, общество и контролни органи е приковано към случващото се в МБАЛ…

Мария Радева|Автор
21 ное. 2011

Санкция за неспазени критерии за дехоспитализация

Какво ново в практиката на РЗОК по налагане на санкции по реда на ЗЗО? След още една година от прилагането на новите правила за контрола на РЗОК съдебните решения показват същата ситуация, която беше и в края на 2010. Съдебните процедури са строго формални и делата приключват със завидна бързина (в общия случай). За повече…

Мария Радева|Автор