Трудово и осигурително право

Публикации по трудовоправни въпроси, практика по прилагане на КТ – трудов договор, длъжностна характеристика, уволнение, съкращения в щата, подбор.

Актуална информация, Трудово и осигурително право

Накъде след частичната отмяна на Наредбата за медицинска експертиза?

С решение от ноември 2016, ВАС частично отмени Наредбата за медицинска експертиза. Предвид това, че наредбата е отметна частично, останалите неотменени текстове се прилагат, така както и до сега. Без промяна остават правилата за експертизата на временната неработоспособност. Структурата и дейността на органите на медицинската експертиза се запазват. Проблеми ще се има при оценката на…

Мария Радева|Автор
15 апр. 2017

Носи ли работодателят наказателна отговорност за неосигуряване на безопасна работна среда?

От началото на тази година, имам удоволствието да съм част от обучаващия екип на “Доцео” ЕООД в поредица от обучения на тема “Безопасност и здраве при работа за напреднали”. Повече за дейността на “Доцео” ЕООД – www.otgovori.info Изследването на трудовите злополуки и техните гражданско, наказателно и административно правни последици започнах случайно, за да навлязат трайно…

Мария Радева|Автор
3 дек. 2016

Срочен трудов договор до завършване на определена работа

Конкретни казуси от практиката, провокираха интереса ми към един от видовете срочни трудови договори - срочният трудов договор до завършване на определена работа. Резултатът от теоретичните изследвания и проучването на съдебната практика са две научни публикации, които публикувам и тук, но в редактиран вариант. Трудовите договори, в зависимост от това дали съдържат или не клаузата…

Мария Радева|Автор
3 апр. 2016

Длъжен ли е работодателят да осигури медицинско обслужване на служителите?

Условията на работната среда имат пряко влияние върху здравето на работниците и служителите. Въвеждането на изисквания за здравословни и безопасни условия на труд е с оглед превенция на професионалните заболявания и трудовите злополуки, както и за запазване физическото и психическото състояние на работещите лица. Още преди влизане в сила на Закона за здравословни и безопасни…

Мария Радева|Автор
23 юли 2015

Колко трудови договори може да сключи едно лице?

Повод за публикацията е информация от днес, публикувана в zdrave.net: Лекар от Ловеч работи на пет места За някои може и да звучи скандално подобна информация. Но има ли нарушение в този случай? Често студентите ме питат – колко трудови договора може да има едно лице? И остават много учудени когато им отговоря, че всъщност…

Мария Радева|Автор
10 мар. 2014

Промяна на наредби, свързани с осигуряването

В ДВ 17/2014 са обнародвани поредица от изменения в подзаконовите нормативни актове, регулиращи осигурителните отношения. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Със задна дата, считано от 01.01.2014, се променят задълженията на осигурителя в случай на трудова злополука. По досегашния ред когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност,…

Мария Радева|Автор